Gå direkt till innehåll
4,1 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Pressmeddelande -

4,1 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svensk prostatacancerforskning. Hittills i år har det beslutats om utdelning av 4,13 miljoner.

– I år har vi fått in många ansökningar av hög kvalitet. Vi tycker det är fantastiskt roligt att dela ut anslag till svensk prostatacancerforskning med inriktning på att hitta nya metoder för bättre diagnos och behandling. Det ska bli spännande att följa alla dessa projekt, säger Calle Waller, ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Dessa 13 forskare har tilldelats medel:

 • Amir Sherif, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet.
 • Yvonne Lundberg Giwercman, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds Universitet.
 • Firas Tarish, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset/Karolinska Institutet.
 • Per Fransson, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet.
 • Neha Singh, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg.
 • Andreas Forsvall, Institutionen IKVL, Infektionsmedicin, Lund.
 • Mark Clements, Institutet för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds Universitet.
 • Karin Welén, Institutet för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Cancer Center/Göteborgs Universitet.
 • Agnieszka Krzyzanowska, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet.
 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet.
 • Andreas Josefsson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Urologen, Göteborg.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Mer information finns på Prostatacancerförbundets hemsida.

– Det är tack vare generösa gåvor från privatpersoner, företag och organisationer till Fonden mot prostatacancer som vi har möjlighet att erbjuda stöd till svensk prostatacancerforskning, säger Calle Waller.

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Fonden mot prostatacancer.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar och flera hundra företag och organisation.

Kontakter

Calle Waller

Calle Waller

Vårdpolitisk talesman 070-552 73 15