Gå direkt till innehåll
​Besvikna över Socialstyrelsens nej

Pressmeddelande -

​Besvikna över Socialstyrelsens nej

Idag fattade Socialstyrelsen beslut om att inte rekommendera screening av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerdiagnos. Vi är naturligtvis oerhört besvikna. Utan att ännu ha tagit del av analysen så ifrågasätter vi hur Socialstyrelsen kan stå kvar vid samma uppfattning som för fyra år sedan, det vill säga att inte rekommendera screening för prostatacancer. Detta trots att det enligt vår uppfattning skett stora förändringar av förutsättningarna. 

Tidig upptäckt en avgörande faktor för män som drabbas av prostatacancer. Varje år avlider cirka 2 400 män av prostatacancer, 1 800 av dem på grund av att sjukdomen upptäckts försent. Detta är ett nationellt folkhälsoproblem. De senaste åren har bättre och mer precisa diagnostiska verktyg tillkommit. Onödig diagnostik och behandling, som tidigare angivits som skäl emot screening, undviks genom att patienter med lågrisk numera vanligen inte behandlas utan övervakas.

Idag kan prostatacancerpatienter i vissa delar av landet få vänta upp till 200 dagar från upptäckt till behandling, vilket är under all kritik. Genom att införa screening skulle väntetiden för patienter med prostatacancer med all säkerhet kunna kortas avsevärt. Dessutom skulle det psykiska lidande och oron som både prostatacancerpatienter och deras närstående utsätts för också minska.

Vi hoppas att den remissomgång som nu vidtar kommer att ge Socialstyrelsen tillräckligt med argument för att ändra sin uppfattning.

Kjell Brissman, ordförande Prostatacancerförbundet

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Fonden mot prostatacancer.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar och flera hundra företag och organisation.

Kontakter

Olov Berggren

Olov Berggren

Presskontakt Generalsekreterare 070-720 86 93
Maria Ahlvik

Maria Ahlvik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-655 44 42
Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 070-928 22 19