Gå direkt till innehåll
​Fars dag kan bli en dag för alla pappors hälsa

Pressmeddelande -

​Fars dag kan bli en dag för alla pappors hälsa

Män lever 3,5 år kortare än kvinnor och har en mer ohälsosam livsstil än kvinnor. Med Fars dag vill Mustaschkampen uppmuntra alla män och pappor att ta större ansvar för sin hälsa och lägga om till en hälsosam livsstil.

Fars dag är den perfekta dagen för familjer att uppmuntra pappor och män, för det är både attityder och beteenden som behöver förändras. Män motionerar mindre och äter mindre hälsosamt än kvinnor. Män äter betydligt mer skräpmat. Att lägga om sin livsstil och börja motionera kan alla göra men i olika omfattning. Samma gäller att äta mer hälsosamt. Mustaschkampen har tagit fram ett fempunktsprogram för att män ska få bättre och längre liv. 

Män har dessutom betydligt svårare än kvinnor att tala om sjukdomar och hälsa.
Många män är rädda att prata om sjukdomar och berätta om sina innersta tankar. Mycket beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Att män inte vill prata om känslor, sjukdomar och hälsa är huvudanledningen till att svenska folket inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Svenska män har heller inte tagit till sig att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt.

Så kan vi ha inte ha det.
 Om nu männen inte själva kan lägga om till en hälsosam livsstil kanske vi kan göra Fars dag till en dag för alla pappors hälsa då vi inspirerar alla svenska män att påbörja förändringen mot en hälsosam livsstil, säger Kjell Brissman, Prostatacancerförbundets ordförande.

Mustaschkampen får i år hjälp av Kalles kaviar. Under november månad får 600 000 tuber Kalles nytt utseende. För att stötta Mustaschkampen och påminna alla pappor om vikten av att testa sig för prostatacancer har Kalles odlat mustasch. Som en ständig påminnelse finns Kalles där - vid varje frukost, vid varje kvällsmacka, på varje ägg. 

 Kalles har i princip sett likadan ut sedan lanseringen 1954, när vi nu byter utseende gör vi det för en god sak. Med kampanjen #PåminnPappa uppmärksammar vi alla pappor om hur viktigt det är att testa sig, säger Malou Wik Yeung, marknadschef för Kalles kaviar på Orkla Foods Sverige.

För mer information om kampanjen #PåminnPappa se Kalles.se

– Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män som fyllt 50 år att ta ett PSA-prov. Men ofta är det familjemedlemmar som slutligen får män att gå och testa sig. I år får Mustaschkampen ytterligare draghjälp av Kalles. Ju fler vi är som påminner desto bättre. Tillsammans kan vi rädda liv, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Det är svårt att lägga om sin livsstil och ändra sina vanor. Punkterna nedan kan vara en hjälp att komma igång. Det gäller att först besluta sig för att göra något åt sin livsstil och sedan arbeta aktivt och inte ge upp. Alla punkterna är viktiga.

Mustaschkampens fem punkter för ett bättre och längre liv:

1. Män motionerar mindre än kvinnor – Motionerna regelbundet
Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.

2. Män äter mindre hälsosamt än kvinnor – Ät rätt och rök inte
Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid. Undvik skräpmat och absolut ingen rökning. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta omedelbart. Rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor. Varje år dör 6 500 människor i Sverige i förtid på grund av rökning.

3. Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor – Stressa mindre
Mindre stress förlänger livet. För mycket stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Försök att undvika stressmoment.

4. Många män är rädda att tala om känslor, sjukdomar och hälsa – Börja tala om din hälsa
Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om till en hälsosam livsstil.

5. Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota – Ta PSA-prov om du är över 50 år
Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt prov som tas på din vårdcentral. Är det så att prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för att ha kunskap att bilen fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet! 

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 070-928 22 19