Gå direkt till innehåll
Mikaela Laurén, ambassadör för Mustaschkampen och Kjell Brissman, ordförande i Prostatacancerförbundet.
Mikaela Laurén, ambassadör för Mustaschkampen och Kjell Brissman, ordförande i Prostatacancerförbundet.

Pressmeddelande -

​Fars dag kan bli en dag för alla pappors hälsa

Män lever 3,5 år kortare än kvinnor och har en mer ohälsosam livsstil än kvinnor. I samband med Fars dag vill Mustaschkampen uppmuntra alla män och pappor att ta större ansvar för sin hälsa och lägga om till en hälsosam livsstil.

Fars dag är den perfekta dagen för familjer att uppmuntra pappor att förändra sina attityder och beteenden kring hälsa. Eftersom män motionerar mindre och äter mindre hälsosamt än kvinnor kan en förändring av livsstil bidra till ett bättre liv. Mustaschkampen har tagit fram ett fempunktsprogram för att män ska få ett bättre och längre liv.

– Det är svårt att lägga om sin livsstil och ändra sina vanor. Men om du vill leva ett långt liv och må bra hela tiden så gäller det att sköta sin kropp och tänka på vad man äter. Mustaschkampens fempunktsprogram kan vara en bra hjälp att komma igång. Det gäller att först besluta sig för att göra något åt sin livsstil och sedan arbeta aktivt och inte ge upp. Jag ställer upp som ambassadör för Mustaschkampen för jag tycker den är viktig, säger Mikaela Laurén, världsmästare i boxning.

Män har betydligt svårare än kvinnor att tala om sjukdomar och hälsa

Många män är rädda för att prata om sjukdomar och berätta om sina innersta tankar. Mycket beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Att män inte vill prata om känslor, sjukdomar och hälsa är en av anledningarna till att svenska folket inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Svenska män har heller inte tagit till sig att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt.

– Eftersom männen själva inte tillräckligt bryr sig om sin hälsa vill Mustaschkampen under Fars dag ta familjerna till hjälp. Kanske familjemedlemmarna kan övertyga sina pappor att gå och testa sig. Alla män över 50 år bör ta ett PSA-prov, eftersom prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt. Tillsammans kan vi rädda liv, säger Kjell Brissman, ordförande på Prostatacancerförbundet.

De flesta upplever mustaschen som en positiv symbol och cirka 500 företag är med i Mustaschkampen. Många av dem gör roliga applikationer och kombinerar mustascherna med texter för att uppmuntra manlig hälsa och få män över 50 år att testa sig. Coop har 13 mustaschprodukter, Malaco gör lakritsmustascher, Brothers, Apoteksgruppen och flera andra företag säljer mustaschpins, Hultafors Group Sverige säljer en mustaschmåttstock och Snickers Workwear har en kollektion mustaschkläder. Mustaschkampen vill att alla svenskar ska nås av budskapen.


Mustaschkampens fempunktsprogram för ett bättre och längre liv

1. Män motionerar mindre än kvinnor – Motionerna regelbundet
Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.

2. Män äter mindre hälsosamt än kvinnor – Ät rätt och rök inte
Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid håller dig friskare än skräpmat. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta röka omgående, eftersom rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor. Varje år dör 6 500 människor i Sverige i förtid på grund av rökning.

3. Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor – Stressa mindre
Mindre stress förlänger livet. För mycket negativ stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Försök att undvika stressmoment.

4. Många män är rädda att tala om känslor, sjukdomar och hälsa – Börja tala om din hälsa
Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om till en hälsosam livsstil.

5. Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota – Ta PSA-prov om du är över 50 år
Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt prov som tas på din vårdcentral. Är det så att prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för få kunskap om att de fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet!


Källor:

1. Män dör 3,5 år tidigare
Folkhälsomyndigheten 8 mars 2018: medellivslängd kvinnor 84,1, medellivslängd män 80,6

2. Män vill inte prata känslor, sjukdomar eller hälsa
Kvinnor vill prata, män vill fly 13 aug 2017, utforskasinnet.se Språkforskaren Karin Milles, Svenska måltider, det är en utmaning att få män att tala om hälsa

kurera.se:
Var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor – och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden.

De främsta anledningarna till att män inte pratar om känslor är att de anser det jobbigt, att de inte ser behovet och att de inte vill framstå som negativa eller jobbiga. Det framgår av en ny nationell undersökning. I den nya nationella undersökningen från SSI deltog 1 000 svenska män. Den gjordes på uppdrag av blomsterkedjan Interflora som med detta hoppas kunna slå ett slag för modern manlighet och att det visst går att visa och prata känslor vänner emellan – utan att för den sakens skull göra avkall på sin identitet som man.

3. Kvinnor motionerar mer än män SCB motionsvanor 16–84 år
Ingen motion på fritiden män 12,1%, kvinnor 10,3%
Motionerar minst någon gång män 87,9 %, kvinnor 89,7 %
Motionerar minst 1 gång i veckan män 58,6 %, kvinnor 61,4%
Motionerar minst 2 gånger i veckan, män 42,3%, kvinnor 45,4%
Motionerar kraftigt minst 2 gånger i veckan, män 19,9%, kvinnor 15,3 %

4. Kvinnor äter mer hälsosamt
Livsmedelsverket, Riksmaten 2010. Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män.

5. Rökning 
https://tobaksfakta.se
11% av kvinnorna 16–84 år rökte år 2015
9% av männen 16–84 år rökte år 2015

6. Tidig upptäckt
Prostatacancerförbundet har de två senaste åren via neutral marknadsundersökning mätt män och kvinnors kunskaper:
- Vilken cancersjukdom är vanligast
- Känner ni till prostatacancer kan botas tidigt, känner ni till att män över 50 år bör ta PSA-prov
www.prostatacancerforbundet.se och www.socialstyrelsen.se

7. Världscancerfonden: evidensbaserade råd för att undvika att få cancer
"Ingen ska behöva drabbas av en cancerform som går att förebygga", säger Världscancerfondens forskningschef Michelle McCully. Här är organisationens lista med tio rekommendationer för att minska risken för cancer – de mest evidensbaserade råden som existerar kring kost, livsstil och cancer.   

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Olov Berggren

Olov Berggren

Presskontakt Generalsekreterare 070-720 86 93
Maria Ahlvik

Maria Ahlvik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-655 44 42
Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 070-928 22 19