Gå direkt till innehåll
Männens bok tar upp fakta om mat, hälsa, livsstil och prostata. Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen, är moderator för seminariet i Umeå den 28 maj. Foto: Rosie Alm.
Männens bok tar upp fakta om mat, hälsa, livsstil och prostata. Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen, är moderator för seminariet i Umeå den 28 maj. Foto: Rosie Alm.

Pressmeddelande -

Kokbok som inspirerar till en mer hälsosam livsstil kan prisas

Sista veckan i maj pågår finalen i Gourmand World Cookbook Awards i Umeå. Ett av de nominerade bidragen är Männens bok, en kokbok som vill mer än bara vara en kokbok. Den vill få män som har en ohälsosam livsstil att inspireras till ett bättre och längre liv. Söndagen den 28 maj arrangerar Mustaschkampen ett seminarium i Umeå med titeln ”Hur mat kan bidra till ett bättre och längre liv”.

Det talas ofta om att svenskar är sunda eftersom vi motionerar och äter hälsosamt. Men det gäller endast halva befolkningen. Många svenskar har lagt på sig extra kilon under pandemin. Hemmajobb och distansstudier har även bidragit till ökat stillasittande. Mer en miljon svenskar har idag fetma enligt Folkhälsomyndigheten. Andelen har ökat från 11 procent till 16 procent mellan 2004 och 2021.

– Europabarometern visar att vi svenskar tillhör de befolkningar som motionerar mest, men samtidigt sitter vi också mest i Europa. Barn, medelålders och äldre sitter 9–10 timmar varje dag och den totala fysiska aktiviteten har aldrig varit så låg som nu. Varannan arbetsför svensk har nedsatt kondition. Vi måste upp på fötter. Regelbunden fysisk aktivitet ger omedelbara och långsiktiga effekter på vår mentala och fysiska hälsa. Vi skulle effektivare kunna förebygga vanliga folksjukdomar som hjärtkärlsjukdom och cancer. Vi har underskattat vardagsrörelsens effekter. Vi vet att varje rörelse räknas. Regelbunden rörelse är ett bra recept för ett långt liv, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet.

Förutom att leva längre bidrar motion till att vi mår bättre samt att vi i mindre omfattning kommer att belasta sjukvården. Att bara börja motionera räcker inte utan man måsta tillägna sig en hälsosam livsstil och i den ingår att:

Äta hälsosamt och inte röka! Hur du äter påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och att äta mer grönt och en varierad kost är centralt. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta röka omgående, eftersom rökning är den i särklass största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor.

Motionerna regelbundet! Regelbunden motion är ett bra recept för att få ett långt liv. Du blir spänstigare, gladare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.

Inte stressa. Mindre stress förlänger livet. För mycket negativ stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Försök att hitta fler sätt att undvika negativ stress.

Gemenskap är en friskhetsfaktor. Sociala aktiviteter är viktigt för hälsan. Att känna gemenskap och att umgås med vänner är välgörande. Börja tala om din hälsa med närstående och kompisar.

Hälften av alla män följer inte detta och de bör snarast lägga om till en hälsosam livsstil. De män som har en ohälsosam livsstil lever farligt. Fakta från Statistikmyndigheten SCB visar att män dör 3,5 år tidigare än kvinnor. De allra flesta vill leva länge och njuta av livet. Allvarliga sjukdomar kan man oftast inte göra något åt, men alla kan göra val som påverkar livskvalitén och det går att lägga om till en hälsosam livsstil. Är man gammal och mycket sjuk är det naturligtvis frågan om små förbättringar.

För att inspirera män att lägga om till en mer hälsosam livsstil har Bokförlaget Arena i samarbete med Mustaschkampen och Lilla Sällskapet tagit fram Männens bok. Det är en kokbok fylld med hälsosamma recept som utformats av mästerkocken Örjan Klein. Boken har även kapitel om livsstil, vad man bör äta, vikten av motion samt information om prostatacancer. Textavsnitten är skrivna av urologen Katarina Tomic. I inledningsartikeln till boken skriver Lilla Sällskapets ordförande Christina Möller: "För att bibehålla sin hälsa räcker det inte med en åtgärd som till exempel att motionera varje dag. Utan det gäller att resten av livet äta rätt, motionera, undvika stress och ha sociala kontakter".

Sista veckan i maj pågår Gourmand World Cookbook Awards i Umeå. I samband med detta arrangerar Mustaschkampen ett seminarium i Umeå med titeln ”Hur mat kan bidra till ett bättre och längre liv”. Under seminariet som äger rum söndagen den 28 maj, klockan 10.30–12.30, i Scharinska villan, Storgatan 65 i Umeå, kommer bland annat Katarina Tomic, Christina Möller, Lars Tomasson och Torsten Tullberg att medverka.

– Det svåra med att inspirera till en hälsosam livsstil är att män som medvetet har ohälsosamma vanor känner sig kritiserade. Det gäller att undvika kritik och i stället fokusera på de positiva värden som ett hälsosamt liv medför, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen och projektledare för Männens bok.

Välkommen till vårt seminarium den 28 maj, klockan 10.30–12.30, i Scharinska villan, Storgatan 65, Umeå,


Källor:

Övervikt och fetma, fakta och information från Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/

Svenskar motionerar mycket men är samtidigt de mest stillasittande i Europa.
Fakta och information från Europabarometern. Europabarometern bygger på intervjuer i medlemsländerna under perioden mars–april 2022. Total intervjuades 26 500 EU-medborgare varav cirka 1 100 personer i Sverige. Citatet från Mai-Lis Hellénius, professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, är hämtat från sidan 152 i Männens bok.

Medellivslängden i Sverige, Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor.
Statistikmyndigheten SCB: Kvinnor: 84,73 år och män 81,34 år (2022)
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 29 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 29 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 070-928 22 19