Gå direkt till innehåll
Ordförande Kent Lewén och generalsekreterare Olov Berggren överlämnar namninsamlingen till socialminister Lena Hallengren. Foto: Per-Anders Nygård.
Ordförande Kent Lewén och generalsekreterare Olov Berggren överlämnar namninsamlingen till socialminister Lena Hallengren. Foto: Per-Anders Nygård.

Pressmeddelande -

Prostatacancerförbundet uppvaktar Lena Hallengren

Vi är många som anser att det är dags att införa en nationell screening för prostatacancer. För att visa att det finns ett folkligt stöd för nationell allmän screening för prostatacancer har Prostatacancerförbundet tillsammans med våra 27 patientföreningar genomfört en digital namninsamling under det sista halvåret 2021. Totalt har över 30 000 personer skrivit på namninsamlingen. Den 13 januari överlämnade Prostatacancerförbundets ordförande Kent Lewén och generalsekreterare Olov Berggren namninsamlingen till socialminister Lena Hallengren.

– Screening är en av de allra viktigaste frågorna för vårt förbund. Vi anser att det behövs en nationell allmän screening för att diagnostiken ska bli strukturerad och jämlik. Dessutom kan 1 000 liv räddas varje år om screening införs, säger Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet.

Vid mötet på Socialdepartementet berättade Kent Lewén om Prostatacancerförbundets arbete för att få till en nationell allmän screening för prostatacancer.

– Stort tack för ert arbete. Jag vet att ni har en fin samverkan med både professionen och myndigheter, säger Lena Hallengren, socialminister.

Prostatacancerscreening har varit omdebatterat i många år. År 2018 beslöt Socialstyrelsen att inte rekommendera allmän screening baserat på enbart PSA-test och traditionell vävnadsprovtagning. Detta på grund av att många vävnadsprover tas i onödan samtidigt som ett stort antal ofarliga tumörer upptäcks. Nya svenska studier vid Karolinska Institutet visar att överdiagnostiken kan minskas väsentligt om patienter med förhöjt PSA-värde undersöks med magnetkamera och tilläggstest, exempelvis STHLM3. Dessa resultat är av stor vikt när Socialstyrelsen framöver kommer ta beslut kring ett eventuellt införande av allmän prostatacancerscreening.

– Nu finns det metoder att tidigt avgöra när botande behandling ska sättas in. Socialstyrelsen måste göra en ny bedömning av screening för prostatacancer. Det är hög tid att alla män mellan 50 och 74 år kallas till provtagning för kontroll av sin prostata, säger Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet.

Förbundet har drivit frågan om screening i över 20 år. Sedan dess har runt 50 000 män avlidit av sjukdomen, ofta med stort lidande. Flertalet av dem fick sin diagnos för sent för att kunna botas. En viktig information till alla män är att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt. I väntan på att screening införs så förbättras vården och diagnostiken kontinuerligt. Det finns idag lovande erfarenheter från flera regioner där pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning (OPT) påbörjats. Dessa pilotprojekt ger värdefull kunskap om hur ett screeningprogram skulle kunna organiseras.

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Kent Lewén

Kent Lewén

Prostatacancerförbundets ordförande 070-976 45 00