Gå direkt till innehåll
Minskad dödlighet – Socialstyrelsen har bollen

Pressmeddelande -

Minskad dödlighet – Socialstyrelsen har bollen

Nu är det dags för Socialstyrelsen att rekommendera att allmän prostatacancerscreening införs. Beslutet skulle årligen kunna rädda mer än 1 000 liv. Detta skriver Prostatacancerförbundets ordförande Kent Lewén i ett uttalande med anledning av nya intressanta forskningsresultat som visar att problemet med överdiagnostisering till stora delar kan undanröjas.

Två nya svenska studier vid Karolinska Institutet har publicerats i New England Journal of Medicin och Lancet Oncology. Dels påvisas att överdiagnostiken kan minskas väsentligt om patienter med förhöjt PSA-värde undersöks med magnetresonanskamera (MR) i stället för att som hittills börja med att ta vävnadsprov, som är både mer osäkert och riskabelt. Den andra studien visar att ytterligare medicinska och hälsoekonomiska vinster uppnås om utredningen inleds med en så kallad riskkalkylator, STHLM3.

Kent Lewén menar att det är hög tid att alla män mellan 50 och 74 år kallas till provtagning för kontroll av sin prostata. Ett nationellt screeningprogram för män måste komma till stånd om vi ska minska dödligheten i prostatacancer. Risken för överbehandling kommer med denna diagnosmetod att minimeras och mycket lidande kan undvikas.

Prostatacancerförbundets vårdpolitiske talesman Calle Waller framhåller: Förbundet har sedan över 20 år drivit frågan om screening. Sedan dess har runt 50 000 män avlidit av sjukdomen, ofta med stora plågor. Flertalet av dem fick sin diagnos för sent för att kunna botas. Socialstyrelsen har tagit upp frågan om screening flera gånger men kommit fram till bedömningen att metoderna att tidigt upptäcka sjukdomen varit för oprecisa. En allmän screening skulle visserligen rädda liv men i stället skulle många män med förhållandevis oförarglig cancer få en diagnos och behandling i onödan. Nu har det genombrott skett som vi länge väntat på. Nu finns metoder att tidigt avgöra när botande behandling ska sättas in.

Länk till MR-studien finns här.

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Kent Lewén

Kent Lewén

Prostatacancerförbundets ordförande 070-976 45 00
Calle Waller

Calle Waller

Vårdpolitisk talesman 070-552 73 15