Gå direkt till innehåll
Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.

Pressmeddelande -

Tretton miljoner kronor till prostatacancerforskning

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag, föreningar och organisationer har Prostatacancerförbundets fond, Prostatacancerfonden, utvecklats till att ha betydande möjligheter att stödja projekt som syftar till att förbättra diagnostik och vård inom prostatacancerområdet. Hittills under 2022 har fonden beslutat att dela ut 12,9 miljoner kronor till olika forskning- och utvecklingsprojekt. Det totala beloppet som delades ut i forskningsanslag under hela 2021 var 14,7 miljoner kronor.

– Under den senaste ansökningsperioden fick vi in 30 ansökningar och kvaliteten på dessa projekt var genomgående mycket god. Det känns fantastiskt roligt att vi har möjlighet att stödja så många intressanta projekt 2022. Det ska bli spännande att följa samtliga projekt, säger Kent Lewén, ordförande i forskningsrådet och styrelseordförande.

Dessa forsknings- och utvecklingsprojekt har tilldelats pengar hittills under 2022:

 • Anders Bjartell, Inst f translationell medicin, Lunds universitet.
 • Anders Widmark, Inst f strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet.
 • Andreas Josefsson, Inst f kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet.
 • Anna Bill-Axelson, Kirurgiska vetenskaper/urologi, Uppsala universitet.
 • Anna Lantz, Inst f Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska.
 • Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet.
 • Ingela Franck Lissbrant, Inst för kliniska vetenskaper, avd för onkologi, Sahlgrenska.
 • Jonas Hugosson, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Maréne Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Marie Lundholm, Inst f medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Martin Eklund, MEB, KI.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Rebecka Arnsrud Godtman, Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska.
 • Rebecka Hellsten, Translationell medicin, Lunds universitet.
 • Sead Crnalic, Kirurgisk och perioperativ vetenskap/Ortopedi, Umeå universitet.
 • Tufve Nyholm, Inst Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Mer information om de olika projekten finns på Prostatacancerförbundets webbplats.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Därefter beslutar Prostatacancerförbundets styrelse vilka projekt som ska tilldelas medel.

Ämnen

Kategorier


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 29 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 29 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Kontakter

Kent Lewén

Kent Lewén

Prostatacancerförbundets ordförande 070-976 45 00